Co zyskasz

Nasza oferta jest szyta na miarę, staramy się aby zaspokoiła potrzeby każdego z naszych klientów.

Wsparcie ekspertów

Od 9 lat doradzamy firmom transportowym w zakresie analizy i ewidencji czasu pracy kierowców.

Pomoc prawna

Nasi klienci mają zapewnione wsparcie prawne przy odwołaniach ITD, PIP, viaToll

Indywidualny opiekun

Każdy z naszych klientów współpracuje z indywidualnym opiekunem stacjonarnym oraz mobilnym doradcą handlowym.

Odpowiedzialność finansowa za świadczone usługi

Gwarancja i bezpieczeństwo dla naszych Klientów. Pozytywne relacje biznesowe to nasz klucz do sukcesu.

Jak działamy

1

SPOTKANIE

2

AUDYT

3

SZKOLENIE

4

OCHRONA PRAWNA

5

ROZLICZANIE

6

SPOKÓJ

Oferta

Analiza naruszeń ITD

Kontrola naruszeń kierowców pod kątem ROZP.561 oraz AETR. Comiesięczne zestawienie naruszeń z wybranego okresu.

Ewidencja czasu pracy

Szczegółowe wyliczeniem czasu pracy: nadgodzin , dyżurów, godzin nocnych wraz z podsumowaniem okresu rozliczeniowego.

Rozliczanie MiLoG

Comiesięczne zestawienie dodatów za pracę na terenie Niemiec bez dodatkowego zwiększania kosztów pracy .

Rozliczanie Loi Macron

Comiesięczne zestawienie dodatów za pracę na terenie Francji bez dodatkowego zwiększania kosztów pracy .

Przedstawiciel na terytorium Francji

Dla naszych klientów uruchomiliśmy w naszej ofertcie usługę Przedstawiciel we Francji.

Delegacje

Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałtów za noclegi, pobranych zaliczek oraz poniesinych kosztów związanych z podróżą służbową.

Szkolenia

Szkolenia mają na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej kierowców oraz osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy.

Wsparcie prawne

Pomoc związaną z procedurą odwoławczą: ITD, viaTOLL, Inspekcja Pracy w zakresie zgodnym z umową zawartą z IdeaPro.

O nas

ZGRANY TEAM
DNI W ROKU
CEL
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

AKTUALNOŚCI

Płaca minimalna Loi Macron!

Zapewniamy przedstawiciela na terytorium Francji.

Dnia 7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Ustawa o płacy minimalnej Loi Macron wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów granicznych.

Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie ma zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych ale także dwustronnych do/z Austrii z wyłączeniem przewozów tranzytowych.
Wymagane dokumenty, które kierowca musi posiadać przy sobie:
1. Zgłoszenie na właściwym formularzu ZKO 3
2. Dokumenty związane z otrzymywanym wynagrodzeniem w języku niemieckim tj: umowa o pracę (może być również w języku angielskim), karta płac, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, zapisy wynagrodzeń i czasu pracy oraz dokumenty umożliwiające skontrolowanie zakwalifikowania do danej kategorii płacowej
3. Dokumenty dotyczące zgłoszenia Pracownika do ubezpieczenia społecznego.

Kontakt

Biuro

IdeaPro s.c.
ul. Słowackiego 5
62-025 Kostrzyn/Poznań
Tel: (61) 812 16 20